• Báo song ngữ 25: Bất bình đẳng thu nhập ở Mỹ
  Báo song ngữ 25: Bất bình đẳng thu nhập ở Mỹ

  Một phần tư công dân Mỹ có thu nhập dưới 10 đô-la cho một giờ làm việc, việc này tạo ra thu nhập dưới Mức chuẩn nghèo liên bang. Những cá nhân thu nhập thấp ở đây có thể là những nhân viên phục vụ mà bạn gặp hằng ngày, hay nhân viên thu ngân, nhân viên bán đồ ăn nhanh, các trợ lý y tá và có thể là chính bản thân bạn.


  Image 21/11/2018

  Image Báo song ngữ

  Xem thêm
 • Báo song ngữ 24: Cách định vị bản thân như một lãnh đạo
  Báo song ngữ 24: Cách định vị bản thân như một lãnh đạo

  Ai cũng có thể trở thành lãnh đạo cho dù đó không phải là công việc chính thức chúng ta cần phải làm. Lãnh đạo thường được nhìn nhận như là một chức danh nhưng bên cạnh đó nó còn thể hiện một lối tư duy, một cách suy nghĩ. Nếu bạn đang tự coi bản thân mình như một nhà lãnh đạo, bạn đang thành công một phần rồi đấy!


  Image 14/11/2018

  Image Báo song ngữ

  Xem thêm
 • Báo song ngữ 23: Xu hướng kinh doanh năm 2020
  Báo song ngữ 23: Xu hướng kinh doanh năm 2020

  Nắm bắt và dẫn đầu xu hướng là một trong những yếu tố quan trọng đem lại thành công cho việc kinh doanh. Những viễn cảnh năm 2020 khi kinh doanh được công nghệ hỗ sẽ giúp bạn nhìn thấy trước được cơ hội để phát triển hoạt động kinh doanh trong tương lai.   


  Image 07/11/2018

  Image Báo song ngữ

  Xem thêm
 • Báo song ngữ 22: Đối thoại liên văn hóa
  Báo song ngữ 22: Đối thoại liên văn hóa

  Hòa bình không chỉ là sự vắng bóng chiến tranh, mà còn là sự chung sống cùng nhau với những khác biệt về giới tính, chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa đồng thời đẩy mạnh tôn trọng sự công bằng và quyền con người làm cơ sở cho sự chung sống.


  Image 30/10/2018

  Image Báo song ngữ

  Xem thêm
Thong ke