BÁO SONG NGỮ SỐ 189: MỰC NƯỚC SÔNG MEKONG TĂNG TRONG MÙA KHÔ

Image 01/08/2022 08:10

Image Báo song ngữ Anh - Việt

Mekong River water level rises amid dry season

Mực nước sông Mekong tăng trong mùa khô

Lower Mekong River water levels have increased by 20-30 percent compared to the same period of previous years as China releases dam water.

According to the National Center for Hydro-Meteorological Forecasting, the Mekong Delta region, where the Mekong River reaches the sea, has received a volume of water that is 15-20 percent higher than the average of previous years in April.

Mực nước vùng hạ lưu sông Mekong đã tăng từ 20-30% so với cùng kỳ các năm trước do các đập nước tại Trung Quốc xả lũ. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Quốc gia, khu vực cửa sông Mekong đã ghi nhận lượng nước nhiều hơn từ 15-20% so với lượng nước trung bình tháng 4 của các năm trước.

For May and June, the levels are expected to increase 20-30 percent year-on-year, the center said.

Dự báo rằng, trong tháng 5 và tháng 6, lượng nước sẽ tăng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

The water level in the Tien River, a branch of the Mekong, was measured at 1.45 meters last Thursday, which is 0.4 meters higher than the same period last year and 0.5 meters higher than the average of prior years.

Mực nước trên sông Tiền, một nhánh sông Mekong đã đạt mốc 1,45 mét vào thời điểm đo Thứ Năm vừa rồi, cao hơn 0,4 mét so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 0,5 mét so với trung bình các năm trước.

On the same day, the water level in the Hau River, the other Mekong branch in the delta, stayed at 1.65 meters, which was 0.5 meters higher than last year and 0.7 meters higher than the average previously.

Cùng ngày, mực nước trên sông Hậu, một nhánh khác trong lưu vực sông Mekong đã đạt mốc 1,65 mét, cao hơn 0,5 mét so với năm ngoái và cao hơn 0,7 mét so với trung bình các năm trước.

The water level increase has been ascribed to China releasing water from its hydropower dams along the Mekong River.

Việc mực nước tăng được cho là do Trung Quốc xả nước từ các đập thủy điện trên sông Mekong.

According to the Mekong River Commission, the amount of water entering Mekong Delta through the two stations on the Hau and Tien rivers in March increased by 30 percent against the same period last year to 12.3 billion cubic meters.

Theo Ủy ban Sông Mekong, lượng nước lưu thông qua lưu vực sông Mekong qua các trạm đo trên sông Tiền và sông Hậu trong tháng ba tăng 30% so với cùng kỳ năm trước đạt mức 12,3 tỉ mét khối.

Nguyen Huu Thien, an independent consultant based in Can Tho, a city in Vietnam's Mekong Delta, said the increasing water level will help the delta cope with salt intrusion and drought as the region experiences its dry season.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, một chuyên gia tư vấn tự do tại Cần Thơ cho rằng mực nước tăng sẽ giúp giảm thiểu xâm nhập mặn và hạn hán trong khu vực lưu vực sông vào mùa khô.

However, in the long term, it may leave negative impacts, he said. Ever since Mekong Delta was formed, generations had depended on the annual floodwaters to inundate their fields before sowing their seeds.

Tuy nhiên, khi tính toán dài hạn, việc này có thể dẫn đến tác động tiêu cực, ông chia sẻ thêm. Kể từ khi lưu vực sông Mekong được hình thành, nhiều thế hệ đã dựa vào nước lũ hàng năm để làm ngập ruộng đồng trước khi cấy lúa.

Usually, flooding would start in late July or early August and remain until November or even later, blessing the region with extraordinary fertility as it deposits silt from upstream areas.

However, in recent years, upstream dams and climate change impacts have altered the routine.

 

Thông thường, mùa lũ bắt đầu vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 và kéo dài đến tháng 11 hoặc hơn, giúp cho vùng ĐBSCL màu mỡ hơn nhờ lượng phù sa từ thượng nguồn.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các đập nước tại thượng nguồn và tình trạng biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến chu kỳ lũ của dòng sông.

According to experts inside and outside Vietnam, those dams hold back water and prevent it from flowing into downstream areas, thus reducing the amount of sediment and fish that are supposed to move from upstream to downstream every annual flood season.

Theo các chuyên gia trong và ngoài nước, việc các đập thủy điện trữ nước đã ngăn nước chảy xuống hạ lưu, khiến lượng trầm tích và cá từ thượng nguồn chảy xuống hạ lưu trong mùa lũ hàng năm giảm.

With China releasing dam water during the dry season, Thien said, it would cause disorder because it means that during the flooding season in July, August and September, there would be little or even no floods across Mekong Delta.

Ông Thiện cho rằng, việc Trung Quốc xả lũ các đập thủy điện trong mùa khô sẽ gây mất ổn định vì việc đó đồng nghĩa với sẽ có ít, thậm chí không có lũ vào mùa lũ là các tháng 7, 8, 9.

The situation will lead to chaos for the ecosystem, he said.

Ông còn nói rằng việc này sẽ làm đảo lộn hệ sinh thái.

The Mekong has suffered three years of extremely low flow and drought during the wet season. When wet season flow is low, the Mekong's fisheries and agricultural productivity suffer the most. Low flow and drought are mostly caused by a lack of rainfall, but upstream dams also contribute to wet season droughts by storing significant amounts of water, Brian Eyler, Southeast Asia program director and Mekong Dam Monitor Co-Lead, Stimson Center, told a virtual event in February.

Ông Brian Eyler, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á và đồng Trưởng nhóm Giám sát Đập trên sông Mekong đã phát biểu trong một sự kiện trực tuyến vào tháng 2 rằng, Sông Mekong đã phải chịu ba năm nước thấp và hạn hán trong mùa mưa. Khi lượng nước mùa mưa thấp, sản lượng các ngành nông, ngư nghiệp trên lưu vực sông Mekong sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Nguyên nhân chủ yếu gây nước thấp và hạn hán là ít mưa, tuy nhiên các đập tại thượng nguồn cũng góp phần gây hạn hán trong mùa mưa vì  một lượng lớn nước sông thường bị giữ lại tại đây.

He said China has completed 129 dams along the river, 11 of them the largest mainstream dams. Most of the Mekong water, as much as 56 percent, is held in China.

Ông nói rằng Trung Quốc đã hoàn thiện 129 con đập trên sông, trong đó có 11 đập đặt tại các dòng chảy chính. Đa phần lượng nước của sông Mekong (56%) bị giữ lại ở Trung Quốc.

(Source bài báo: VnExpress)

Lưu ý: Bản dịch này không phải là bản dịch tiêu chuẩn, mọi người hãy thoải mái đưa ra những góp ý và những phiên bản của riêng mình để chúng mình cùng nhau học tập và phát triển.

Từ vựng:

  • branch (n): nhánh
  • be ascribed to sth (phrase): được gán cho là, được cho là
  • consultant (n): chuyên gia tư vấn
  • salt intrusion (phrase): xâm nhập mặn
  • silt (n): phù sa
  • sediment (n): trầm tích

Xem thêm: Khóa học Phiên dịch nối tiếp nâng cao

Thong ke