Chat với Sao Khuê
Biên Phiên dịch Hàn - Việt

Biên Phiên dịch Hàn - Việt

Biên Phiên dịch Hàn - Việt

  • PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN
    Khóa học Phiên dịch tiếng Hàn tại Học Viện Tài năng Sao Khuê dành cho cá nhân muốn củng cố kĩ năng ngôn ngữ và nâng cao kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Hàn, dịch thật với diễn giả Hàn Quốc trên sân khấu và thành thạo các thiết bị bị khi đi dịch, học trọn đời kĩ năng biên phiên dịch tiếng Hàn & theo chân các Phiên dịch tác nghiệp

    Liên hệ

    Mua ngay
Thong ke