CHÚNG TÔI LÀ AI ?

 

⇒ THÔNG TIN CHUNG

* Tên đơn vị: 

         ► Công ty TNHH Giáo dục Sao Khuê Quốc tế

          ⇔ Viết tắt tiếng Anh: Sao Khue Education

         ► Thương hiệu: Học viện Tài năng Sao Khuê

          ⇔ Viết tắt tiếng Anh: SKETA (Sao Khue Talent Academy)

* Thành lập:

         ► Ngày 19/11/2015

* Địa chỉ:

          ► Số 22, Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

* Logo:

 

* Lĩnh vực hoạt động chính

► Đào tạo ngoại ngữ và đào tạo Biên phiên dịch

► Đào tạo nâng cao hiệu quả phương pháp giảng dạy cho giáo viên

► Đào tạo tiếng Việt và văn hóa Việt cho người nước ngoài

► Học tập trải nghiệm, kỹ năng sống/kỹ năng mềm

► Tư vấn du học

► Phát triển và cung cấp nền tảng học tập trực tuyến

► Kiểm định, đánh giá và xây dựng chương trình đào tạo

► Tư vấn và triển khai dịch vụ chuyển đổi số trong giáo dục

► Cung cấp trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số và đào tạo STEAM

 

 

NHÀ SÁNG LẬP

Ông. Nguyễn Đăng Khuê

Nhà sáng lập - Giám đốc điều hành Cố vấn Chuyên môn

 

► Giảng viên Khoa Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Hà Nội. Nguyên Trưởng khoa Ngoại ngữ Đại học Quốc tế Bắc Hà.

► Hơn 25 năm hoạt động và đào tạo biên/phiên dịch, đào tạo tiếng Anh.

► Phiên dịch kinh nghiệm và uy tín, được đào tạo và cấp chứng chỉ phiên dịch hội nghị tại Tổng vụ Dịch vụ Phiên dịch Hội nghị (SCIC), Ủy ban Châu Âu.

► Bề dày kinh nghiệm đào tạo phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.

► Sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Sao Khuê.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NHỮNG CON SỐ BIẾT NÓI

 

 

 

                       

                         

 

                                              

Thong ke