[BÍ KÍP NGHỀ DỊCH] Phương pháp dịch 03: Dịch nguyên văn

Image 07/05/2020 13:16

Image Dịch thuật

 

 

✔️ Literal translation, hay dịch nguyên văn, là phương thức dịch từ đối từ, thay thế cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ nguồn, thường là câu hoặc mệnh đề, bằng cú pháp đồng dạng hoặc gần như đồng dạng ở ngôn ngữ đích. Người dịch không cần phải tạo ra các thay đổi, trừ các thay đổi mà chính ngữ pháp của ngôn ngữ đích đòi hỏi.

Ví dụ:
Tiếng Anh: She is deaf to all his advice.
Dịch word-for-word: Cô ta điếc với tất cả những lời khuyên của anh ta.
Nghĩa: Cô ta bỏ ngoài tai mọi lời khuyên của anh ta.

✔️ Đặc điểm của phương pháp dịch nguyên văn?
Phương thức này được Vinay và Darbelnet mô tả là được sử dụng phổ biến nhất giữa các ngôn ngữ có cùng hệ phả và văn hóa.

Ví dụ:
Tiếng Anh: I left my spectacles on the table downstairs.
Tiếng Pháp: J’ai laissé mes lunettes sur la table en bas.

✔️ Dịch word-for-word có nên hay không?
Trong nhiều trường hợp, dịch nguyên văn sẽ tạo ra những câu dịch khá buồn cười hoặc không có nghĩa trong ngôn ngữ đích.

Ví dụ, “Anh ta buồn” trong tiếng Anh là “He is blue,” nhưng nếu dịch nguyên văn câu tiếng Anh này sang tiếng Đức là “er ist blau” thì nghĩa lại chuyển thành “Anh ta say.”

 

Thong ke