BÁO SONG NGỮ SỐ 187: ĐIỀN KINH VIỆT NAM QUYẾT TÂM BẢO VỆ NGÔI VƯƠNG KHU VỰC

Image 18/07/2022 19:35

Image Báo song ngữ Anh - Việt

VIETNAMESE ATHLETICS DETERMINED TO DEFEND REGIONAL THRONE 

ĐIỀN KINH VIỆT NAM QUYẾT TÂM BẢO VỆ NGÔI VƯƠNG KHU VỰC 

Vietnam have ruled the race tracks in recent SEA Games and this year is expected to be no exception.

Athletics in SEA Games 31 will have 47 categories and 500 participants, including coaches, athletes and experts. All athletics events will be held in My Dinh National Sports Complex in Hanoi from May 14 to 19.

Việt Nam đã thống trị các đường chạy tại các kỳ SEA Games gần đây, và năm nay dự kiến cũng không ngoại lệ. 

Môn điền kinh tại SEA Games 31 sẽ có 47 hạng mục và 500 thành viên tham gia, bao gồm cả huấn luyện viên, vận động viên và chuyên gia. Tất cả các sự kiện điền kinh sẽ được tổ chức tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 5. 

For SEA Games 31, the Vietnam national athletics team bring 25 coaches, experts and 80 athletes. Their target is to win around 16-18 gold medals to secure the number one spot in Southeast Asia.

Tại SEA Games 31, đội tuyển điền kinh VN có sự góp mặt của 25 huấn luyện viên, chuyên gia và 80 vận động viên, với mục tiêu giành khoảng 16-18 huy chương vàng (HCV) để chắc ngôi đầu Đông Nam Á.

Vietnam Athletics Federation (VAF) predicted that there's 80 percent chance that Vietnam would win gold medals in at least 10 categories, of which eight are for female athletes. These are the categories that Vietnam have proved to be superior to other opponents in the region based on previous results. VAF said if the athletes could keep their form and avoid injuries as well as making mistakes, the gold medals are surely within their reach.

Liên đoàn điền kinh VN (VAF) dự đoán có 80% khả năng VN giành HCV ở ít nhất 10 hạng mục, trong đó có 8 hạng mục dành cho vận động viên nữ. Đây là những hạng mục mà VN đã chứng minh được sự vượt trội so với các đối thủ khác trong khu vực dựa trên những kết quả trước đó. Và VAF cho rằng, nếu các vận động viên giữ được thể lực, tránh được những chấn thương và không mắc lỗi thì chắc chắn HCV nằm trong tầm tay của họ. 

Another interesting prediction from VAF is that there are some athletes that have claimed gold at previous SEA Games but their chance of winning this year was down to 50 percent. An example is Vietnamese "pace queen" Le Tu Chinh, who had won the women’s 100 meters in the last SEA Games. But for the last three years, Kristina Knott of the Philippines has emerged as a contender for the SEA Games gold.

Một dự đoán thú vị khác từ VAF là có một số VĐV từng giành HCV ở các kỳ SEA Games trước nhưng cơ hội vô địch năm nay của họ giảm xuống còn 50%. Một ví dụ là “Nữ hoàng tốc độ” Việt Nam Lê Tú Chinh, người đã vô dịch cự ly 100m nữ tại SEA Games vừa qua. Nhưng trong vòng 3 năm trở lại đây, Christina Knott người Philippines đã nổi lên như một ứng cử viên giành huy chương vàng cho SEA Games. 

Knott’s best result in the 100 meters recently was 11.28 seconds, while Chinh hit 11.40. In the 200 meters, Knott is also a great challenge for Chinh. The Filipino's best result is 23.01 seconds compared to Chinh's 23.32 seconds.

Kết quả tốt nhất của Nott với nội dung 100m gần đây là 11,28 giây, trong khi thời gian của Chinh là 11,40 giây. Ở nội dung 200m, Knott cũng là một thử thách lớn đối với Chinh. Thành tích tốt nhất của tuyển thủ Philippines là 23,01 giây so với 23,32 giây của Chinh. 

The improvement of athletes from Thailand and the Philippines in recent years has raised the bar for the competition. The defending gold medalist of the men's 400 meters Tran Nhat Hoang will face stiff competition from Thailand's Phitchaya Sunthonthuam and Trenten Anthony Beram of the Philippines. The best result of Beram is 46.01 seconds, with Sunthonthuam hitting 46.46 and Hoang, only 46.96.

Sự tiến bộ của các vận động viên đến từ Thái Lan và Philippinese trong những năm gần đây đã nâng cao tính cạnh tranh. Đương kim HCV 400m Trần Nhật Hoàng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Phitchaya Sunthonthuam của Thái Lan và Trenten Anthony Beram của Philippines. Thành tích tốt nhất của Beram là 46,01 giây, của Sunthonthuam là 46,46 giây, trong khi Hoàng chỉ đạt 46,96 giây.

Vietnam's track queen Nguyen Thi Oanh is predicted to bring Vietnam its first athletics gold medal in SEA Games 31 when she competes in the women's 1,500 meters on May 14. She won three gold medals in the last SEA Games and her form remains fantastic.

Nữ hoàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng sẽ giành tấm HCV điền kinh đầu tiên tại SEA Games 31 khi thi đấu nội dung 1500m nữ vào ngày 14/5.Cô đã giành ba huy chương vàng ở kỳ SEA Games vừa qua và vẫn giữ vững phong độ của mình. 

In the past two years, Vietnamese athletes haven't had a chance to compete in international tournaments, which is the main concern for athletes.

However, this problem has also affected athletes from other countries in the region.

Hai năm trở lại đây, việc các vận động viên Việt Nam không có cơ hội thi đấu tại các giải quốc tế chính là mối quan tâm hàng đầu của các vận động viên. 

Tuy nhiên, vấn đề này cũng ảnh hưởng đến các vận động viên đến từ các quốc gia khác trong khu vực. 

(Source bài báo: VN Express)

Lưu ý: Bản dịch này không phải là bản dịch tiêu chuẩn, mọi người hãy thoải mái đưa ra những góp ý và những phiên bản của riêng mình để chúng mình cùng nhau học tập và phát triển.

Từ vựng:

  • athletics (noun): môn điền kinh

  • contender (noun): đối thủ

  • superior (adj): ưu việt, xuất sắc

  • stiff (adj): cứng, khó nhằn

  • medal (noun): huân chương

  • tournament (noun): giải đấu

  • athletes (noun): vận động viên

Thong ke