BÁO SONG NGỮ SỐ 207: Voi vườn thú Hà Nội được tháo xích chân sau khi thay hàng rào điện

Image 29/08/2023 11:35

Image Báo song ngữ Anh - Việt

Elephants at Hanoi zoo unchained after electric fence replacement

 

Voi vườn thú Hà Nội được tháo xích chân sau khi thay hàng rào điện

 Two elephants at the Hanoi Zoo have been unchained after electric fences have been replaced anew.

 

 

 Hai con voi trong vườn thú Hà Nội đã được tháo xích chân sau khi hàng rào điện được thay mới.

 

 Le Si Dung, general director of the Hanoi Zoological Garden company, on Thursday said the two elephants of the zoo have been unchained and are now free to roam within their enclosure.

 

 

 Ngày 17/8, ông Lê Sĩ Dũng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội (Công viên Thủ Lệ), cho biết hai con voi trong vườn thú đã được tháo xích và tự do đi lại trong khuôn viên chuồng.

 

 "We just replaced the electric fences, so they can now be unchained," he said.

 

 

 “Chúng tôi vừa mới thay hàng rào điện nên giờ chúng có thể được tháo xích chân”, ông nói.

 

 The old electric fences have been installed since 2015, but were later damaged.

 

 

 Hàng rào điện cũ đã được lặp đặt từ năm 2015, nhưng sau đó bị hỏng.

 

 Dung said there used to be three elephants in the enclosure, but one died in 2022 due to old age. The other two elephants are kept in the same enclosure, but are separated by electric fences as they do not belong to the same herd or origin.

 

 

 Ông Dũng cho hay trước đây trong khuôn viên có ba con voi nhưng một con đã chết năm 2022 do già yếu. Hai con còn lại được giữ trong cùng chuồng nhưng được ngăn cách bằng hàng rào điện do chúng không cùng đàn và nguồn gốc.

 

 Three people take care of the elephants every day. The animals are showered, fed and their enclosure is cleaned in the morning, Dung said.

 

 

 Mỗi ngày sẽ có ba nhân viên chăm sóc voi. Voi được tắm rửa, cho ăn và dọn chuồng vào buổi sáng.

 

 Pham Ngoc Anh, head of the elephant-raising team at the Hanoi Zoo, said the elephants often don’t want to eat on days when the weather changes.

 

 

 Anh Phạm Ngọc Anh, Tổ trưởng chăn nuôi voi ở vườn thú Hà Nội, cho biết voi thường chán ăn vào những ngày thời tiết thay đổi.

 

 "As the elephants are old and their emotions are erratic, they had to be chained with metal chains 10 m long," he said, adding that they have been chained for the last six months.

 

 

 “Do voi già và tính tình thất thường nên phải xích chân chúng bằng xích sắt dài 10 mét”, anh nói. Chúng đã bị/được xích trong 6 tháng trở lại đây.

 

 Last week, animal protection group Animals Asia sent a document to the Hanoi People’s Committee to propose bringing the elephants to the Yok Don national park in Dak Lak. The group said the enclosure at the zoo is too narrow and does not satisfy the animals’ living standards.

 

 

 Tuần trước, Tổ chức Động vật Châu Á đã gửi văn bản đến UBND thành phố Hà Nội đề xuất đưa hai con voi về vườn quốc gia Yok Đôn ở Đắk Lắk. Tổ chức này cho rằng khu chuồng tại vườn thú quá chật hẹp và không đáp ứng được nhu cầu sinh sống của voi.

 

 A representative of the zoo said the proposal is not appropriate as the elephants are old, and they may die during their transportation to Dak Lak or when released back into the wild.

 

 

 Đại diện vườn thú Hà Nội cho rằng đề xuất trên chưa hợp lí vì voi đã lớn tuổi và có thể chết trên đường vận chuyển về Đắk Lắk hoặc khi được thả về môi trường tự nhiên.

 

 The Hanoi Zoo, also known as the Thu Le Park, was built in 1975 in Ba Dinh District, spanning 18.7 ha. Around 600 animals from 88 species live in the zoo.

 

 

 Vườn thú Hà Nội, hay còn được biết đến với tên công viên Thủ Lệ, được xây dựng năm 1975 ở quận Ba Đình, rộng 18,7 ha và có khoảng 600 động vật thuộc 88 loài khác nhau đang sinh sống trong khuôn viên vườn thú.

 

Nguồn : Vnexpress

Thong ke