BÁO SONG NGỮ SỐ 196: TP HCM LÊN KẾ HOẠCH MỞ PHỐ ĐÊM Ở KHU PHỐ TÀU

Image 31/03/2023 15:48

Image Báo song ngữ Anh - Việt

TP HCM lên kế hoạch mở phố đêm ở khu phố Tàu

 

HCMC plans to open night street in Chinatown

TP HCM lên kế hoạch mở phố đêm ở khu phố Tàu

Authorities in Ho Chi Minh City (HCMC) are considering a plan to open a night street in Cho Lon, also known as the Chinatown area, to boost its night-time economy.

 

Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) đang xem xét kế hoạch mở một phố đêm ở Chợ Lớn - còn được biết đến là khu phố Tàu - để thúc đẩy nền kinh tế ban đêm.

Covering an area of 1,500 square meters, the area will span four streets around Binh Tay Market in District 6, a long-standing symbol of the ethnic Chinese community in HCMC.

 

Với diện tích 1.500 mét vuông, khu vực này sẽ trải dài trên 4 con đường xung quanh chợ Bình Tây ở quận 6 - biểu tượng lâu đời của cộng đồng người Hoa tại TP HCM.

The night street will feature stalls offering Chinese cuisine, souvenirs and cultural art performances.

 

Phố đêm sẽ có các gian hàng ẩm thực, quà lưu niệm và các buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật Trung Quốc.

It will be open to tourists every day at 6 p.m.

 

Phố sẽ mở cửa đón khách du lịch hàng ngày lúc 6 giờ chiều.

City authorities said the night street will be funded by private enterprises through bidding and they added that they hoped it would be a tourism attraction that would develop a night-time economy.

 

Chính quyền thành phố cho biết phố đêm sẽ được tài trợ bởi các doanh nghiệp tư nhân thông qua đấu thầu. Họ cũng hy vọng rằng đây sẽ là một điểm thu hút du lịch để phát triển kinh tế ban đêm.

Binh Tay Market was built in 1928 by a rice trader from China. The market, famous for its clock tower and a central courtyard, is a popular tourist destination in HCMC.

 

Năm 1928, chợ Bình Tây được xây dựng bởi một người buôn gạo từ Trung Quốc. Nổi danh với tháp đồng hồ và sân trung tâm, khu chợ là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở TP HCM.

The city already has three no-vehicle areas, the center strip on Nguyen Hue Street, Bui Vien Street in District 1, and around the Quang Trung Monument in District 10.

 

Thành phố đã có 3 khu vực cấm phương tiện giao thông là phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bùi Viện ở quận 1, cùng với khu phố xung quanh tượng đài Quang Trung ở quận 10.

HCMC welcomed 3.4 million international arrivals last year, around 30% of pre-pandemic levels. This year, the southern metropolis is targeting 5 million arrivals.

 

TP HCM đón 3,4 triệu lượt khách quốc tế vào năm ngoái, tương đương với khoảng 30% so với trước đại dịch. Năm nay, thành phố phía Nam đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách ghé thăm.

Thong ke