[SKETA TALK 11] GẶP NHAU CUỐI NĂM, PHIÊN DỊCH - MỘT NĂM NHÌN LẠI.

Image 26/12/2023 14:03

Image Tọa đàm & Sự kiện


SKETA TALK - Chuỗi sự kiện chia sẻ miễn phí về kiến thức, kinh nghiệm và hiểu biết về nghề dịch thuật đã quay trở lại.

Thong ke