Báo song ngữ 52: BizPay giúp giải quyết khó khăn trong quản lý nợ

Image 19/06/2019 10:12

Image Báo song ngữ

 

Debt and capital management is always a problem for enterprises in supply chains. VPBank's upcoming BizPay product is promising to be a breakthrough solution to solve this issue.

 

The market has seen the launch and integration of several new business models together with the continuous development of the economy. The chain business model has seen booming development and is becoming a popular trend, especially in retail and food services.

 

 

However, in addition to strong development, the market has seen the collapse of many brand names or those narrowing their scale. According to experts, the biggest reasons for failure of the chain-based business model are in operational management and financial difficulties.

 

H.A, a director from a cattle feed manufacturing company having some 30 agents at different levels said in addition to controlling product quality and employees, his company is having trouble managing debts as each agent has a different payment term.

 

“I have to appoint staff to manage the debt and remind managers at stores to pay monthly debts when the payment is due. In addition, I also need 3 more accountants to control debts and synchronise data in the company's system because there are many collections and spending,” he said.

 

He added that in addition to complicated debt management work, his company has also faced financial difficulties as agents are often in debt of their goods due to specific characteristics of animal feed products. Some agents even had debts in a quarter.

 

“Agents with good business results also need about 20 days after the company issued a VAT invoice. Others take more than 70 days if their businesses are not good. This makes my business often fall into temporary capital shortage,” he said.

 

Financial shortage has not only been an issue for businesses but also agents. According to the company’s agent, they sometimes had to borrow money with high interest rates to pay to avoid prolonged debts and ensuring prestige.

 

The market has been in need of a payment solution which could resolve the issue of capital and debt management for sellers while supporting cash flow to buyers.

 

BizPay – smart payment, effective business

 

To resolve the difficulties for businesses, especially small firms in the supply chain, VPBank has announced a new tool – BizPay which is a breakthrough payment solution benefiting both sellers and buyers.

 

 

With BizPay, buyers and sellers no longer have to worry about the payment schedule when the seller will receive money right after 48 hours of issuing VAT invoice, while the buyer will be supported by VPBank with zero interest rate up to 55 days. As a result, both buyers and sellers can make the most of the bank's capital for their cash flow, bringing the highest profit.

 

BizPay tool also integrates with business management software, helps to synchronize data and saves a lot of time in financial management and debt management. Specifically, BizPay will help enterprises automatically schedule receivables and payables, send real-time debt reminders and set up flexible payment types.

 

Due to modern design with friendly functions and interfaces, and ease of use, employees can use Bizpay anytime and anywhere with a 24-hour hotline system always ready to support. The cost for the accounting team is also minimised when the company applies this tool.

 

With a series of modern, convenient and automated utilities, BizPay promises to be a breakthrough solution to support debt management and resolve short-term capital needs of enterprises. VPBank's BizPay product is expected to officially launch in May 2019.

Quản lý nợ và vốn luôn là một vấn đề đối với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Sản phẩm BizPay sắp ra mắt của ngân hàng VPBank hứa hẹn sẽ là một giải pháp đột phá giúp giải quyết vấn đề này.

 

Thị trường đã chứng kiến sự ra mắt và tích hợp của một số mô hình kinh doanh mới cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế. Mô hình kinh doanh theo chuỗi đã chứng kiến sự phát triển bùng nổ và đây đang trở thành một xu hướng phổ biến, đặc biệt là trong các dịch vụ bán lẻ và thực phẩm.

 

Tuy nhiên, ngoài sự phát triển mạnh mẽ, thị trường cũng đã chứng kiến nhiều thương hiệu sụp đổ hay phải thu hẹp quy mô. Theo các chuyên gia, những lý do lớn nhất dẫn đến thất bại của mô hình kinh doanh theo chuỗi là  công tác quản lý vận hành và khó khăn về tài chính.

 

H.A, giám đốc của một công ty sản xuất thức ăn gia súc có khoảng 30 đại lý ở các cấp độ khác nhau cho biết ngoài việc kiểm soát chất lượng sản phẩm và nhân viên, công ty của ông còn gặp khó khăn trong việc quản lý nợ vì mỗi đại lý có thời hạn thanh toán khác nhau.

 

“Hàng tháng khi đến hạn thanh toán, tôi phải phân công nhân viên quản lý nợ và nhắc nhở các nhà quản lý tại các cửa hàng trả nợ. Ngoài ra, tôi cũng cần thêm 3 kế toán viên kiểm soát các khoản nợ và đồng bộ hóa dữ liệu trong hệ thống của công ty vì có nhiều lần thu hồi nợ và nhiều khoản chi tiêu” ông cho biết.

 

Ông nói thêm rằng ngoài công việc quản lý nợ phức tạp, công ty của ông cũng gặp khó khăn về tài chính vì các đại lý thường nợ hàng hóa do đặc thù của các sản phẩm thức ăn chăn nuôi. Một số đại lý thậm chí nợ đến hàng quý.

 

 

“Những đại lý có kết quả kinh doanh tốt cũng cần khoảng 20 ngày sau khi công ty xuất hóa đơn VAT. Những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh không tốt thì mất hơn 70 ngày. Điều này làm cho doanh nghiệp của tôi thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu vốn tạm thời” ông nói.

 

Thiếu hụt tài chính không chỉ là vấn đề đối với các doanh nghiệp mà còn cả với các đại lý. Theo đại lý của công ty này, đôi khi họ phải vay tiền với lãi suất cao để thanh toán nhằm tránh các khoản nợ kéo dài và đảm bảo uy tín.

 

 

Thị trường đang cần một giải pháp thanh toán có thể giải quyết vấn đề quản lý vốn và nợ cho người bán trong khi cùng lúc hỗ trợ dòng tiền cho người mua.

 

BizPay - thanh toán thông minh, kinh doanh hiệu quả

 

Để giải quyết những khó khăn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ trong chuỗi cung ứng, ngân hàng VPBank đã cho ra mắt một công cụ mới - BizPay, một giải pháp thanh toán đột phá có lợi cho cả người bán và người mua.

 

Với BizPay, người mua và người bán không còn phải lo lắng về lịch thanh toán bởi người bán sẽ nhận được tiền ngay sau 48 giờ xuất hóa đơn VAT, trong khi người mua sẽ được ngân hàng VPBank hỗ trợ với lãi suất bằng 0 lên đến 55 ngày. Do đó, cả người mua và người bán đều có thể tận dụng tối đa vốn ngân hàng cho dòng tiền của họ, mang lại lợi nhuận cao nhất.

 

Công cụ BizPay cũng tích hợp với phần mềm quản lý doanh nghiệp, giúp đồng bộ hóa dữ liệu và tiết kiệm rất nhiều thời gian trong quản lý tài chính và quản lý nợ. Cụ thể, BizPay sẽ giúp doanh nghiệp tự động lên lịch các khoản phải thu và phải trả, gửi lời nhắc nợ theo thời gian thực và thiết lập các loại thanh toán linh hoạt.

 

Nhờ thiết kế hiện đại với các chức năng và giao diện thân thiện và dễ sử dụng, nhân viên có thể sử dụng Bizpay mọi lúc, mọi nơi với hệ thống đường dây nóng 24 giờ luôn sẵn sàng hỗ trợ. Chi phí cho nhóm kế toán cũng được giảm thiểu khi công ty áp dụng công cụ này.

 

Với một loạt các tiện ích hiện đại, tiện lợi và tự động, BizPay hứa hẹn sẽ là một giải pháp đột phá hỗ trợ quản lý nợ và giải quyết nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp. Sản phẩm BizPay của ngân hàng VPBank dự kiến sẽ ra mắt chính thức vào tháng 5 năm 2019.

 

Thong ke