Báo song ngữ 54: Chuyển động cùng Cách mạng số

Image 27/06/2019 08:50

Image Báo song ngữ

Moving With the Digital Evolution

 

For companies to survive and prosper in this turbulent environment, they need to be adaptive, agile and able to react quickly to modifications.

 

Since the invention of the internet almost 40 years ago, the digital space has evolved at a rapid rate. In the early days, only a few businesses made the move to the online world with primitive websites popping up here and there across the newly birthed World Wide Web. But now, almost every business is Google listed, has their own URL, and is present across numerous social media pages. Some businesses even exist entirely within the online space—a notion our great grandparents would find unbelievable.

 

 

 

This rapid evolution hasn’t just occurred with growing numbers of people and companies jumping on to the digital bandwagon, but also within it. In every facet of the online sphere, something is always either being disruptive or disrupted.

 

 

Sometimes as swiftly as an overnight phenomena, changes occur to the algorithms that puppeteer social media platforms, search engines favour different information, and new technologies and innovations pop up that improve and speed up how business is done. For companies to survive and prosper in this turbulent environment, they need to be adaptive, agile and able to react quickly to modifications.

 

Changing with the Algorithms

 

Google, Facebook, Instagram—all the leading places where people find businesses online—are controlled by algorithms that favour some content over others depending on words used, creative involved and concepts behind it. So, whatever your product or service, or that of your clients, it’s important to be on the pulse with the ever-changing online equations and adjusting your activity to match what they want.

 

 

 

For example, each year Google rolls out between 500-600 algorithm changes. Last year, one of these updates was the introduction of “neural matching”, where the artificial intelligence system would match searches with listings based on relevance and synonyms, even if the exact words weren’t used. Danny Sullivan, SEO and SEM journalist, gave the example of Google matching the search “why does my TV look strange” with “the soap opera effect”. This change meant that the SEO content of businesses could include concepts rather than just specific wording.

 

 

Keeping up with Technologies

 

Keeping up with current technologies and software is also incredibly advantageous for companies operating in the online space. Emerging software and innovations can help businesses to streamline processes, stay ahead of the competition, improve customer services and in-house management, and allow for better work production.

 

For instance, chatbots were recently introduced and businesses across the Web began utilizing the new tool to improve their customer service. These artificial intelligence bots interact with users on messaging platforms across social media sites and website pop-ups to answer queries and direct them towards what they’re after. This speeds up the response rate while also freeing up employees to work on other tasks within the business.

 

 

 

By keeping informed on what’s new in the technology space and experimenting with emerging innovations, companies can harness a competitive advantage over their competitors and improve the effectiveness and efficiency of how they conduct business.

 

Fluid Content Marketing

 

Content marketing, the cornerstone of how brands connect with their audience in the digital era, needs to be fluid in creation and implementation, ready to adapt with its environment.

 

 

If we’re looking at algorithm changes, one needs to explore constantly and change according to what the market needs. For example, Instagram captions used to favour long-form captions where posts using these would be bumped up on user feeds. Then, not long after, there was a shift where users preferred short-form captions again and so posts with shorter captions were put back up to the top of feeds while longer captions were penalised and pushed down on feeds.

 

Changes like this mean that companies’ marketing strategies need to be able to pivot quickly and have content that is fluid and able to change as new rules come into play.

 

Change is an inevitable part of the digital space, so in order to survive in it, being adaptable isn’t simply a desirable quality; it is a necessity.

Các công ty cần phải thích ứng, linh hoạt và có khả năng phản ứng nhanh với sự thay đổi để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường biến động ngày nay.

Kể từ thời điểm phát minh ra internet vào khoảng 40 năm trước, không gian số đã phát triển một cách nhanh chóng. Trong những ngày đầu, chỉ một vài doanh nghiệp chuyển đổi sang hình thức online với sự xuất hiện đó đây của các trang web thô sơ mới, được tạo trên mạng lưới toàn cầu (World Wide Web). Tuy nhiên hiện tại, hầu như các doanh nghiệp đều được Google liệt kê, có URL riêng của công ty và có mặt trên nhiều trang truyền thông xã hội. Một vài doanh nghiệp thậm chí tồn tại hoàn toàn trên nền tảng online - một khái niệm mà các cụ ngày xưa sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được.

 

Sự thay đổi lột xác nhanh chóng này không chỉ là đối với số lượng người và các công ty đang tăng đột biến nhảy vào cuộc chơi kỹ thuật số, mà còn đối với ngay chính hệ thống những người vận hành. Trong mỗi khía cạnh của thế giới online, luôn có những sáng kiến đột phá hoặc bị đột phá.

 

Những thuật toán thao túng nền tảng xã hội truyền thông thay đổi đột ngột, đôi khi chỉ trong chớp mắt. Cùng với đó, các công cụ tìm kiếm ưu tiên thông tin khác hoàn toàn, công nghệ và những cải tiến mới xuất hiện liên tục để nâng cao và thúc đẩy phương thức kinh doanh. Các công ty cần phải thích ứng, linh hoạt và có khả năng phản ứng nhanh với sự thay đổi để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường biến động ngày nay.

 

Sự thay đổi thuật toán

 

Google, Facebook, Instagram – những lựa chọn hàng đầu mà các doanh nghiệp sử dụng để kinh doanh trực truyến - được kiểm soát bằng những thuật toán giúp làm rõ nội dung hơn dựa trên những từ ngữ sử dụng, sự sáng tạo liên quan và bối cảnh phía sau đó. Cho nên, bất kể sản phẩm hay dịch vụ của bạn hay từ khách hàng là gì, việc cập nhật xu hướng là điều quan trọng đối với sự thay đổi liên tục của phương trình online và đánh giá các hoạt động của bạn, để phù hợp với những gì khách hàng mong muốn.

 

Ví dụ, mỗi năm Google đưa ra khoảng 500 đến 600 thay đổi về thuật toán  Vào năm ngoái, Google đã giới thiệu thuật toán “Neural matching”, một hệ thống dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để kết nối các tìm kiếm với những danh sách sẵn có dựa trên mức độ liên quan và từ đồng nghĩa, ngay cả khi các từ sử dụng không hoàn toàn chính xác. Danny Sullivan, nhà báo về SEO và SEM, đã đưa ra ví dụ về sự kết nối của Google trong tìm kiếm “tại sao TV của tôi trở nên lạ thường” với “ảnh hưởng của phim truyền hình dài tập”. Điều đó có nghĩa là nội dung SEO của các doanh nghiệp có thể sẽ bao gồm nhiều nội dung hơn là chỉ các từ cụ thể.

 

Bắt kịp công nghệ

 

Theo kịp các công nghệ và phần mềm hiện tại cũng là một lợi thế lớn đối với các công ty đang hoạt động trên nền tảng online. Các phần mềm và những đột phá mới nổi có thể giúp các doanh nghiệp tinh gọn quy trình, dẫn trước đối thủ, nâng cao dịch vụ khách hàng và quản lý tổ chức, đồng thời chất lượng công việc cũng tốt hơn.

 

Chẳng hạn như sau khi những công cụ trò chuyện tự động (chatbots) được giới thiệu, các doanh nghiệp trực tuyến đã bắt đầu sử dụng công cụ mới đó để nâng cao dịch vụ khách hàng của họ. Những công cụ trí tuệ nhân tạo này tương tác với khách hàng trên nền tảng tin nhắn thông qua các trang mạng truyền thông xã hội và cửa sổ trò chuyện trên các trang web, tăng lượt truy vấn và hướng dẫn khách hàng đến thứ mà họ tìm kiếm. Điều này thúc đẩy tương tác trong khi các nhận viên có thêm thời gian cho công việc khác.

 

Bằng sự am hiểu về những xu hướng mới của không gian công nghệ và trải nghiệm với cuộc cải cách mới nổi, các công ty có thể khai thác lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả cũng như là năng suất trong cách quản lý kinh doanh.

 

 

Sự linh động của Content Marketing

 

Content marketing, một nền tảng để các thương hiệu có thể kết nối với khách hàng của họ trong kỷ nguyên kỹ thuật số, cần sự linh động sáng tạo và hoàn thiện, sẵn sàng thích ứng với môi trường linh động này.

 

Sự thay đổi của các thuật toán dựa trên việc liên tục khám phá và thay đổi theo nhu cầu của thị trường. Ví dụ, những tiêu đề trên Instagram từng ưu tiên những tiêu đề dài, khi các bài đăng sử dụng những tiêu đề này sẽ được đẩy lên trên bảng tin người dùng. Không lâu sau đó, khi người dùng yêu thích những tiêu đề ngắn thì các bài viết với tiêu đề ngắn lại được để lên phía trên cùng của bảng tin trong khi những tiêu đề dài thì bị đưa xuống.

 

 

Những sự thay đổi như trên cho thấy chiến lược tiếp thị của các công ty cần phải thay đổi nhanh chóng, có nội dung linh động và có thể thay đổi được theo những luật lệ mới trong cuộc chơi đó.

 

Sự thay đổi cũng là một phần khó tránh khỏi trong không gian kỹ thuật số, cho nên để có thể tồn tại được trong không gian này, sự thích nghi không chỉ còn là phẩm chất mong muốn, mà phải là điều tất yếu.

 

Thong ke