Tin đồn nam diễn viên trong Squid Game từng tham gia Chiến tranh Việt Nam - Liệu có đúng ??? | BÁO SONG NGỮ HÀN - VIỆT SỐ 23

Image 18/10/2021 12:46

Image Báo song ngữ Hàn - Việt

넷플릭스 '오징어 게임'

넷플릭스 ‘오징어 게임’에서 깐부 오일남으로 열연한 배우 오영수(77)가 베트남전 참전용사 라는 글이 온라인에 퍼진 가운데, 오영수 측이 “베트남전 참전 사실은 없다”라고 밝혔다.

Lan truyền trên mạng bài báo cho rằng nam diễn viên Oh Young-soo (77 tuổi) - người đóng vai chính trong 'Squid Game' là một cựu chiến binh trong Chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên phía Oh Young-soo đã khẳng định: " Đó không phải là sự thật."

최근 온라인 커뮤니티에는 오영수가 월남전 참전 용사라는 내용의 글이 올라와 사실 여부에 관심이 모아졌다. 게시글에는 육군 9사단(백마부대)의 1966~1967년도 파월참전 기념앨범과 함께 ‘상병 오영수’의 사진이 담겨 있다. 병적 기록에는 1966년 10월부터 1967년 11월까지 1년 1개월간 베트남전에 참전한 것으로 돼 있다.

Mới đây, dư luận đặc biệt quan tâm về sự tin cậy của bài báo cho rằng Oh Young-soo là một cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam. Bài đăng có ảnh của Hạ sĩ Oh Young-soo trong album kỷ niệm chiến tranh năm1966 ~ 1967 của Sư đoàn 9 (Sư đoàn Bạch Mã). Hồ sơ quân nhân có ghi rằng ông từng tham gia Chiến tranh Việt Nam trong 1 năm 1 tháng từ tháng 10 năm 1966 đến tháng 11 năm 1967.

이를 두고 오영수가 베트남전에 참전한 것이 아니냐는 이야기가 나왔지만, 확인 결과 사진 속 오영수는 배우 오영수가 아닌 것으로 드러났다

Thế nhưng kết quả điều tra xác nhận người trong bức ảnh không phải là diễn viên Oh Young-soo.

오징어게임' 오영수, 알고보니 베트남전 참전용사…사진 눈길 - 머니투데이오징어게임' 오영수, 알고보니 베트남전 참전용사…사진 눈길 - 머니투데이
Dưới đây là bình luận của các độc giả người Hàn. Bạn hãy xem họ nói gì về bài báo này nhé ^^

무던히 열심히 사시는분, 괜히 언론,방송이나 돈만 밝히는 광고주들이 그만 괴롭히면 좋겠다

 

자네.. 아직 사람을 믿나…? 허위정보 퍼나르는 사람들.. 반성합시다..

 

내 친구도 오영수있다ㅡㅋ 근데 뭐 베트남참전용사였음 존경할만하네 중요하나?기사까지나올정도로 동명이인이 얼마나 많은데 ㅋ박정희도 내친구있다 여잔데 하물며

 

아니면 말고 씩의 기사 책임져야된다.

 

Thong ke