BÁO SONG NGỮ SỐ 151: DẠY CON TRẺ HỌC CÁCH BIẾT ƠN

Image 19/11/2020 09:11

Image Báo song ngữ

How to Teach Children Gratitude

Dạy con trẻ học cách biết ơn

It takes time to teach children gratitude. The process has to follow their natural biological development so they can enjoy this wonderful virtue.

Dạy con trẻ lòng biết ơn là quá trình dài lâu. Đó là những bài học theo cùng với sự phát triển tự nhiên để trẻ có thể thấm nhuần được đức tính tốt đẹp này một cách hiệu quả nhất. 

To teach children gratitude, you have to do a lot more than teach them to say “thank you”. Helping them live with a grateful spirit is something else entirely. 

Gratitude is about more than just manners. It’s a mentality, a trait, and a way of life.

Thế nhưng, để dạy trẻ đức tính trên, bạn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn là chỉ dừng lại ở việc dạy con biết nói câu “cảm ơn”. Giúp con vào đời với lòng biết ơn là một điều hoàn toàn khác biệt, bởi biết ơn không chỉ đơn thuần là lối hành xử mà nó còn là nét tính cách, quan niệm và lối sống.

Gratitude is something that every child is capable of developing. It gives them the ability to recognize what other people do for them. Other positive personality traits usually accompany gratitude, such as generosity and kindness. A grateful child is less selfish, has a better attitude, gets along well with others, and is happier in the long term.

Mọi đứa trẻ đều có thể xây dựng đức tính này. Lòng biết ơn giúp trẻ học cách ghi nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh. Biết ơn còn đi cùng với những nét tính cách tốt khác như sự hào phóng và rộng lượng. Điều này giúp một đứa trẻ xây dựng được một thái độ vị tha hơn, biết quan tâm, hòa đồng với người xung quanh và trở nên hạnh phúc hơn trong cuộc sống. 

How to teach children gratitude

Hundreds of studies conclude that practicing gratitude has many benefits, such as:

+ Predisposing you to positive emotions.

+ Reducing the risk of depression.

+ Increasing relationship satisfaction.

+ Increasing the ability to recover from stressful life events.

Teaching children to practice gratitude is a gift for them and for those around them. Next, we’ll share some effective ways to teach children to be grateful for what they have.

Làm thế nào để dạy con trẻ cách biết ơn? 

Hàng trăm nghiên cứu đã kết luận rằng học cách biết ơn đem lại rất nhiều lợi ích như:

+ Hướng bạn đến những cảm xúc tích cực

+ Giảm nguy cơ trầm cảm 

+ Gia tăng sự hài lòng trong các mối quan hệ

+ Tăng cường khả năng phục hồi từ những căng thẳng trong cuộc sống 

Bài học về lòng biết ơn chính là một món quà cho trẻ và những người xung quanh. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những phương pháp hiệu quả để dạy trẻ về đức tính tốt đẹp này.

1. Set a good example

Parents and other role-models have an important responsibility in showing children how to behave. If they see their parents acting generously and enjoying and valuing the good things that happen to them, even very young children will want to follow their example.

If, on the other hand, children see that their parents and other adults in their lives complain constantly, behave rudely, and are never satisfied with anything, it’ll be hard for them to understand what it means to practice gratitude.

1. Làm gương cho trẻ

Cha mẹ và những hình mẫu đóng vai trò quan trọng trong quá trình dạy con cách cư xử. Nếu con nhìn thấy cha mẹ của mình là những người rộng lượng, tận hưởng và trân trọng những điều tốt đẹp xảy đến thì dù cho khi còn rất nhỏ, các con sẽ vẫn noi theo tấm gương này. Ngược lại, những đứa trẻ sống trong môi trường luôn phải chứng kiến cha mẹ và những người lớn khác cư xử thô lỗ, liên tục phàn nàn và không bao giờ thấy hài lòng với bất kì điều gì thì cũng rất khó để hiểu được giá trị của lòng biết ơn 

2. Help them understand that other people have needs

It’s normal for small children to be selfish and ego-centric. It’s hard to explain to them that the world is a big place that doesn’t revolve around them and their desires. Biologically, the ability to consider other people’s needs comes with time but the adults in their lives can help move the process along.

It’s important to help children understand that everyone has desires and that, sometimes, those desires are contrary or incompatible. Thus, not being able to satisfy them can be extremely frustrating and take their attention away from what they do have.

2. Giúp con thấu cảm với nhu cầu của những người xung quanh

Trẻ nhỏ thường ích kỷ và tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Thật khó để giải thích với trẻ rằng ngoài kia là thế giới rộng lớn và mọi thứ không chỉ xoay quanh con cùng với những mong muốn của mình. Trong quá trình phát triển con sẽ dần nhận thức về nhu cầu của người khác theo thời gian, và người lớn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá tình này. Điều quan trọng là giúp trẻ biết rằng ai cũng có những khát khao riêng và mong muốn của con có thể trái với mong muốn của những người xung quanh. Vì vậy, con có thể sẽ cảm thấy phẫn nộ và bỏ qua những gì mà mình đang có.

3. Teach them to share

A child who learns to share also learns to value what they have. Not just material possessions, but also the people in their lives they can count on. Sharing means learning to be considerate to others and broadens their horizons.

3. Dạy con cách chia sẻ

Khi biết chia sẻ, con sẽ trân trọng những gì mình đang có, không chỉ của cải vật chất mà còn cả những người bên cạnh trong cuộc đời con. Chia sẻ là khi con biết quan tâm đến người khác và giúp họ ngày một tiến bộ hơn. 

4. Highlight the importance of saying “thank you”

Part of any effort to teach children gratitude is helping them understand the true meaning of saying “thank you”. It shouldn’t be something automatic that they just learn to say when they get a gift. At first, it’ll just be another word but they have to learn its true meaning. The habit of saying thank you will gradually help them think about the reasons they have for feeling grateful.

4. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nói câu "cảm ơn"

Giúp con hiểu ý nghĩa thực sự của lời “cảm ơn” là một phần không thể thiếu trong quá trình dạy về lòng biết ơn. Cảm ơn không đơn thuần chỉ là lời hồi đáp tự động mỗi khi nhận được quà. Ban đầu, “cảm ơn” có thể chỉ là một từ vựng mới con học được, nhưng trẻ cần hiểu được ý nghĩa thực chất của từ “cảm ơn”. Thói quen cảm ơn dần dần sẽ giúp con hình thành trong tiềm thức những điều mà mình cần phải biết ơn.

5. Say thank you to children when they do something good

When children do something good, it’s important to thank them and show them gratitude, just as you expect them to do with others. It’s part of being a role-model.

By doing this, children will see that their actions are important and that they can do simple things to make others happy. At the same time, it’ll make them want to find out what those simple things are for each person.

5. Gửi con lời cảm ơn khi con làm điều tốt

Khi trẻ làm điều tốt, điều quan trọng các bậc phụ huynh cần làm là nói lời cảm ơn và thể hiện lòng biết ơn với con, giống như cách mà bạn mong đợi con cư xử với người khác. Thói quen đó là một phần khi bạn tạo ra một hình mẫu để con noi theo.

Bằng cách đó, con sẽ thấy rằng những hành động của mình đều có ý nghĩa và con có thể làm những điều đơn giản để đem lại hạnh phúc cho mọi người. Điều này đồng thời khích lệ mong muốn khám phá những niềm vui bình dị trong mỗi người ở trẻ nhỏ

6. Talk about the things that the child is grateful for

It’s good to ask children to talk about what they’re grateful for. Listen without judgment and never scold them for not mentioning certain things. If you let them express themselves, you’ll get to know them better and you’ll know what areas you need to work on to reinforce their practice of gratitude.

6. Nói về những điều mà trẻ biết ơn

Các bậc phụ huynh nên hỏi con về những điều mà con cảm thấy biết ơn, sau đó hãy lắng nghe, không phán xét và đừng bao giờ trách mắng khi trẻ cố tình tránh né đề cập đến một vài chi tiết. Để trẻ thoải mái thể hiện bản thân giúp cha mẹ hiểu con hơn và nhìn nhận rõ hơn những điều cần làm để giúp con củng cố hơn nữa lòng biết ơn.

Adults should also talk about the things they’re grateful for with children. That will help the little ones open up their worldview and start a dialogue that encourages them to value the good things that happen in their lives.

Người lớn cũng nên nói về những điều họ biết ơn với trẻ nhỏ. Điều này sẽ giúp các con mở rộng thế giới quan, trò chuyện thoải mái hơn, từ đó khuyến khích thái độ trân trọng những điều tốt đẹp đã đến trong cuộc sống của mình.

The importance of being grateful

As you can see, putting forth the effort to teach children gratitude is valuable and rewarding. The problem is that gratitude doesn’t always come up naturally.

The negative things in people’s lives, such as disappointment, resentment, and fear, often overshadow the positive things. When you can’t focus on the positive, it becomes difficult to practice gratitude. Nevertheless, Robert Emmons, an academic known for his work on gratitude, argues that intentionally developing a grateful outlook can help you improve your overall satisfaction with your life.

Tầm quan trọng của lòng biết ơn 

Như bạn có thể thấy, nỗ lực dạy dỗ trẻ nhỏ đem lại giá trị và hoàn toàn xứng đáng. Thế nhưng, lòng biết ơn không phải lúc nào cũng đến một cách tự nhiên.

Những điều tiêu cực trong cuộc sống như nỗi thất vọng, niềm oán giận, sự sợ hãi thường làm lu mờ những điều tích cực. Một người không biết nhìn vào những điều tốt đẹp thì sẽ khó mà cảm thấy biết ơn. Tuy nhiên, một học giả nổi tiếng với nghiên cứu về lòng biết ơn, Robert Emmons quan niệm rằng việc chủ động có một góc nhìn biết ơn có thể giúp bạn tăng mức độ hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống.

While teaching children to practice gratitude, it’s important to foster the attitude that the good things in life are gifts that we’ve had the good fortune to receive. When you make gratitude a habit, you can change the emotional state of your life and make more space for joy and connections with other people.

Trong quá trình dạy trẻ về lòng biết ơn, các bậc phụ huynh cần phải nuôi dưỡng ở trẻ quan niệm rằng mọi thứ tốt đẹp trong cuộc sống đều là những món quà mà ta đã có may mắn có được. Khi bạn biến lòng biết ơn trở thành một thói quen, bạn có thể thay đổi trạng thái cảm xúc trong cuộc sống của bạn, có thêm nhiều niềm vui và gắn kết với những người xung quanh.

Thong ke