BÁO SONG NGỮ HÀN-VIỆT SỐ 13 - Đặc sắc điệu múa chuông người dân tộc Dao Tiền ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Image 03/08/2021 08:00

Image Báo song ngữ Hàn - Việt

Trong các nghi lễ, tín ngưỡng của người Dao Tiền ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đồng bào coi múa chuông là điệu múa linh thiêng. Bà con nơi đây đã cùng nhau gìn giữ điệu múa này từ thế hệ này đến thế hệ khác, như nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của mình. 

 

선라(Sơn La)성 번호(Vân Hồ)현 자오띠엔(Dao Tiền)족의 다양한 신앙 의례 중에는 신성한 무용으로 알려진 종춤이 있다. 사람들은 대대손손 이 춤을 간직해 오고 있으며 이들의 영적 생활에 없어서는 안되는 전통문화가 되었다.  

 

“Với đồng bào Dao Tiền ở Vân Hồ, Sơn La, múa chuông là một trong những điệu múa chính trong các nghi lễ của đồng bào. Tết nhảy, lễ lập tịch(cấp sắc, đặt tên cho người trưởng thành), tết thanh minh, tiễn đưa người mất, cầu mùa đều có múa chuông. Đặc biệt, múa chuông trong tết nhảy của người Dao Tiền được coi như một nghi lễ tạ ơn tổ tiên, Bàn Vương đã cứu rỗi dân làng ngoài biển năm xưa. Múa chuông để bảo vệ cuộc sống gia đình, dòng tộc, cầu xin tổ tiên phù hộ, che chở cho mọi thành viên trong gia tộc mạnh khỏe, làm ăn phát đạt. Bà Bàn Thị Vinh, dân tộc Dao, người dân ở bản Suối Lìn kể từ khi còn bé, bà đã tiếp xúc với các điệu múa chuông của dân tộc và được ông bà, cha mẹ truyền dạy, hướng dẫn.”

 

선라(Sơn La)성 번호(Vân Hồ)현 자오띠엔(Dao Tiền)족 사람들에게 있어서 종춤은 매우 중요한 무용이다. 설날, 입석례 성인식 및 명명식, 청명절, 장례식, 풍년 기원 의례 등 중요한 행사에서 빠지지 않는 춤이다. 특히 뗏냐이(tết nhảy)라는 전통 설날에는 종춤이 조상의 은혜에 감사를 표하는 의식으로 여겨지고 있다. 이 행사는 옛날 반왕이 바다에서 마을 사람들을 구해 준 은혜를 기리는 것이다. 종춤은 가족들이 평안한 삶을 누릴 수 있도록 조상들의 보살핌을 구하는 의미를 담고 있기도 하다. 수오이린(Suối Lìn) 지역에 거주하는 자오띠엔(Dao Tiền)족 출신 반티빈(Bàn Thị Vinh) 씨는 어렸을 때부터 조부모와 부모로부터 종춤을 배웠다고 한다. 

 

“Múa chuông là một nét văn hoá độc đáo của đồng bào Dao Tiền, được duy trì từ bao đời nay. Tôi rất vui mừng là thế hệ đi trước và đã truyền dạy cho nhiều nhiều thế hệ con cháu tiếp tục duy trì điệu múa này, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Dao.”

 

"종춤은 우리 자오띠엔(Dao Tiền)족에 대대손손 전해 내려오는 특유의 문화입니다. 저는 전세대로부터 춤을 배워 지금은 차세대에게 계속 전수하고 있는데, 자오(Dao)족의 문화적 정체성을 보존하고 발휘할 수 있어서 기쁩니다".

 

Trong điệu múa này, chiếc chuông nhỏ bằng đồng có chuôi là đạo cụ chính để người múa cầm, kết hợp với một số đạo cụ phụ như trống con, đàn nhị, sáo… tạo thành nhạc điệu nhịp nhàng nhưng rộn ràng, khỏe khoắn. Múa chuông thường là múa tốp có thể tốp nữ hoặc nam 8 người; hoặc tốp 8 nam, 8  nữ, càng đông càng vui. Khi múa, người múa tay phải cầm chuông lắc từ trong ra ngoài, tay trái cầm que, đưa đi 3 nhịp, đưa lại 3 nhịp, chân nhún lùi lại một bước, nhún tiếp 3 nhún, đi theo vòng tròn ba bước từ trái sang phải, rồi xoay tròn về vị trí ban đầu và cứ thế múa liên tục cho đến khi hết các bài hát. Khi chuẩn bị kết thúc nhịp múa mọi người chuyển đội hình từ vòng tròn thành các hàng ngang. Nhịp cuối tất cả mọi người cùng hú to. Vừa múa họ vừa hát những bài hát cổ xưa, mô phỏng quá trình mưu sinh trên đất mới, dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái trong từng gia đình. 

 

종춤은 작은 청동종을 들고 추는 춤이다. 배경음악을 구성하는 북, 해금, 단소도 조화롭고 활기찬 선율을 만들어 낸다. 종춤은 보통 여러명이 함께 춘다. 남자 8, 여자 8명이 추곤 하는데, 사람이 많을수록 더 흥겹다. 춤을 출 때는 오른손에 종을 들고 안에서 밖으로 흔들며, 왼손에는 막대기를 쥐고 안에서 밖으로 3번 휘두른다. 종소리에 맞추어 원을 그리며 춤을 춘다. 막바지에는 여러 줄로 나란히 서고, 마지막 장단에 맞추어 함께 큰 소리로 외친다. 춤을 추면서 부르는 옛 노래는 조상들이 새로운 땅을 개척하고 결혼해서 아이를 낳는 과정을 담고 있다.  

 

Là một trong những thành viên đầu tiên của đội múa chuông của người Dao bản Suối Lìn từ khi thành lập năm 2017 đến nay và là người truyền dạy điệu múa chuông của bản, ông Bàn Văn Sênh, người Dao Tiền ở bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, cho biết trong bản có nhiều đội văn nghệ, với nhiều lứa tuổi khác nhau, từ lứa tuổi thiếu niên đến các người cao tuổi đều có đội múa riêng biệt. Đội văn nghệ của ông phụ trách truyền dạy có 10 - 12 người, đều là nữ giới. 

 

수오이린(Suối Lìn) 마을 종춤 예술단은 2017년 창설되었다. 예술단 초대 단원인 선라(Sơn La)성 번호(Vân Hồ)현 번호(Vân Hồ)면 수오이린(Suối Lìn) 마을 자오띠엔(Dao Tiền)족 출신 반 반 센(Bàn Văn Sênh) 씨는 마을 사람들에게 적극적으로 춤을 가르치고 있다. 현재 마을 예술단은 다양한 연령대의 회원들로 구성되어 있다. 반 반 센 씨가 담당하고 있는 예술단에는 모두 10~12명의 여성 회원이 있다. 

 

“Được bà con tin tưởng giao phụ trách làm đội múa chuông hội người cao tuổi của bản Suối Lìn, tôi rất vinh dự và tự hào. Tôi đã sắp xếp công việc gia đình, cố gắng tham gia, truyền dạy điệu múa chuông của người Dao cho các thành viên trong đội. Tôi cũng luôn khuyên dạy con cháu trong gia đình phải biết giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc, nhất là điệu múa chuông.”

 

"마을 사람들이 저에게 수오이린(Suối Lìn)마을 어른 종춤 예술단을 믿고 맡겨줘서 기쁘고 자랑스럽습니다. 집안일을 마무리한 후 시간을 내어 자오(Dao)족의 종춤을 예술단 회원들에게 전수하고 있습니다. 저는 항상 아이들에게 자민족 문화적 정체성 특히 종춤을 잘 간직할 것을 당부하고 있습니다".

 

Đến nay, múa chuông của đồng bào Dao Tiền ở Vân Hồ không chỉ để phục vụ bà con trong bản, trong xã, mà còn tham gia biểu diễn tại các ngày hội văn hóa các dân tộc, liên hoan nghệ thuật quần chúng ở huyện, tỉnh. Anh Bàn Văn Toàn, đội trưởng đội văn nghệ của bản Suối Lìn, cho biết:

 

현재 번호(Vân Hồ) 지방 자오띠엔(Dao Tiền)족 사람들의 종춤은 전역 각급 민속예술대회나 문화행사에서도 공연되고 있다. 수오이린(Suối Lìn) 마을 예술단장 반 반 또안 (Bàn Văn Toàn) 씨는 다음과 같이 밝혔다. 

 

“Được ông cha truyền dạy điệu múa chuông và cũng là đội trưởng của đội văn nghệ lớp trẻ của bản Suối Lìn, tôi và các thành viên trong đội tích cực học điệu múa chuông. Bây giờ đội đã múa thành thạo, tôi thấy điệu múa chuông này rất ý nghĩa, không chỉ giúp lớp trẻ như chúng tôi hiểu được nét văn hóa, bản sắc của dân tộc mình mà còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa mà ông cha để lại cho thế hệ chúng tôi.”

 

"어른들이 저에게 종춤을 전수해 주어 현재 저는 수오이린(Suối Lìn) 마을 청년예술단장을 맡고 있습니다. 저와 모든 회원들이 종춤을 적극적으로 배우고 있습니다. 종춤을 능숙하게 추게 되니 그 커다란 의미를 느끼게 되었습니다. 종춤은 우리 젊은이들이 민족의 문화적 정체성을 이해할 수 있도록 하고, 조상들로부터 전해져 내려온 문화적 가치를 보존하고 발휘할 수 있도록 하기 때문입니다". 

 

Múa chuông là một trong những nét văn hóa truyền thống, đặc sắc của người Dao Tiền. Tết đến xuân về, trên khắp bản làng của đồng bào Dao Tiền ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La lại vang lên điệu múa chuông, rộn ràng, vui nhộn, mời gọi du khách gần xa.

종춤은 자오띠엔(Dao Tiền)족 특유의 전통문화 중 하나이다. 봄이 되면 선라(Sơn La)성 번호(Vân Hồ)현 자오띠엔(Dao Tiền)족 마을 곳곳에서 울려퍼지는 종춤 소리는 손님들의 발걸음을 재촉한다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke