BÁO SONG NGỮ SỐ 177: Hùng Bá - chàng trai Hà Nội sở hữu mọi tờ tiền từng được phát hành tại Việt Nam

Image 25/05/2022 14:35

Image Báo song ngữ Anh - Việt

 

Hung Ba - Hanoian who owns every currency bill issued in Vietnam

 

Hùng Bá - chàng trai Hà Nội sở hữu mọi tờ tiền từng được phát hành tại Việt Nam

Phung Van Hung of Ha Noi has an astonishing collection: It comprises all banknotes and coins ever issued in Vietnam. Every year, when the Lunar New Year approaches, Hung checks up on his collection of vintage currency bills that he carefully stores in six moisture-proof cabinets.

Phùng Văn Hùng, 32 tuổi, hiện đang sinh sống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là người sở hữu bộ sưu tập tiền đáng kinh ngạc bao gồm tất cả các loại tiền giấy và tiền xu đã từng được phát hành tại Việt Nam. Vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, anh Hùng lại kiểm tra bộ sưu tập tiền cổ mà anh đã cất giữ cẩn thận trong sáu chiếc tủ chống ẩm.

 

The 32-year-old, a resident of Hai Ba Trung District, says, "Many people think they are worthless, but they are priceless to me". It is now known if he understands there is a huge and lucrative market for antique currency bills.

Anh cho biết: “Nhiều người nghĩ những đồng tiền này chẳng có giá trị gì cả, nhưng chúng lại là vô giá đối với tôi”. Giờ đây người ta biết rằng thì ra anh đã nhìn thấy được một thị trường khổng lồ và béo bở cho các loại tiền cổ.

 

A perfect antique banknote, according to Hung, must be extremely rare and have vibrant colors and an unusual serial number. The more he collects, the more he wants to expand his collection. He is willing to travel across the country and spend tens of millions of dong (VND10 million = US$430) to lay his hands on a perfect vintage currency bill.

Theo anh Hùng, một tờ tiền giấy cổ hoàn hảo phải đặc biệt hiếm, có màu sắc sống động và số seri “khủng”. Sưu tập càng nhiều, anh càng muốn mở rộng thêm bộ sưu tập của mình. Anh sẵn sàng đi khắp đất nước và bỏ ra hàng chục triệu đồng để có được một tờ tiền cổ hoàn hảo.

 

Before becoming interested in old currency notes, Hung was collecting postage stamps since he was in fifth grade. He bought a majority of his nearly 5,000 stamps using money given for breakfast. He has temporarily stopped collecting stamps since he cannot find any more unique ones.

Trước khi có đam mê với việc sưu tập tiền cổ, anh Hùng từng sưu tập các loại tem thư từ khi anh học lớp 5. Bộ sưu tập gần 5.000 con tem của anh chủ yếu được mua bằng tiền ăn sáng. Vì không thể tìm thêm bất cứ loại tem độc nhất nào nữa, anh đã tạm thời dừng việc “chơi” tem.

 

While in college in 2010 he visited the Hanoi Museum and saw its collection of ancient coins. Appreciating the historical values associated with each banknote, he spent VND150,000 to buy 20 commemorative coins.

Năm 2010, khi đang học đại học, anh đã đi thăm Bảo tàng Hà Nội và bắt gặp bộ sưu tập tiền cổ. Trân trọng những giá trị lịch sử mà mỗi tờ tiền mang lại, anh đã bỏ ra 150.000 đồng để mua 20 đồng xu lưu niệm.

 

With social media not as ubiquitous then, to find vintage bills and coins, he had to look up classified websites and post buying and selling ads. He also scouted for antique stores on Hang Bo Street in Hoan Kiem District.

Khi đó, mạng xã hội chưa phổ biến như hiện nay nên để tìm được các loại tiền giấy và tiền xu cổ, anh phải tìm kiếm trên các web rao vặt và đăng các quảng cáo mua bán. Anh cũng tìm kiếm ở các cửa hàng đồ cổ trên phố Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm.

 

After a while he was able to connect with other collectors and people sharing the passion, allowing him to easily exchange and expand his collection.

Sau một thời gian, anh đã có thể kết nối được với các nhà sưu tầm khác và những người có cùng đam mê, giúp anh dễ dàng trao đổi và mở rộng bộ sưu tập của mình.

 

He says: "I did not dare tell my parents about my collection. Working part-time was the only way for me to pursue my passion". He sells old banknotes with regular serial numbers in his possession to raise money to buy others with the numbers he desires.

Anh chia sẻ: “Tôi không dám nói với bố mẹ về bộ sưu tập của mình. Làm việc bán thời gian là cách duy nhất để tôi theo đuổi đam mê”. Anh bán các tờ tiền cổ với số seri bình thường để có tiền mua các tờ tiền với số seri mà anh mong muốn.

 

His collection has 1,000 notes and coins.

The bills are divided by period.

Bộ sưu tập của anh hiện có 1.000 tờ tiền giấy và tiền xu.

Các loại tiền được phân loại theo các thời kì.

 

Some are extremely rare, including a 50-dong bill, one of the few issued with a smiling image of Ho Chi Minh; a 5-dong note, the only vertical note issued in Vietnam; a 2 xu (a subunit of the dong) bill, the smallest issued; and the French Indochina 100 piastres, the largest ever used in Vietnam.

Một vài loại cực kì hiếm, bao gồm tờ 50 đồng, một trong số rất ít tờ tiền được phát hành với hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh mỉm cười; tờ 5 đồng, tờ tiền dọc duy nhất được phát hành ở Việt Nam; tờ 2 xu (một đơn vị con của đồng), tờ tiền có mệnh giá nhỏ nhất từng được phát hành; và tờ bạc 100 đồng Đông Dương, loại lớn nhất từng được sử dụng ở Việt Nam.

 

Many bills have historical and cultural stories as sociated with the nation's history.

For instance, the 500-dong bill issued in 1949 depicts Vietnam's victory over France in a battle fought on the Lo River.

"They all give me a sense of national pride, and I'm looking forward to finding more bills to collect".

 

Nhiều tờ tiền lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử gắn liền với lịch sử dân tộc.

Ví dụ, tờ 500 đồng được phát hành năm 1949 miêu tả chiến thắng sông Lô của dân tộc Việt Nam chống lại thực dân Pháp.

“Tất cả chúng đều mang lại cho tôi lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tôi mong muốn tìm được nhiều hơn để sưu tập”.

 

Hung also has a collection of coins and banknotes from other countries. He sells them to people seeking to buy bills with unusual serial numbers or those matching someone's birthday.

Anh Hùng cũng sở hữu một bộ sưu tập tiền xu và tiền giấy của các nước khác. Anh bán chúng cho những người có nhu cầu để mua các tờ tiền với số seri “khủng” hoặc trùng với ngày sinh nhật của ai đó.

 

A few years ago he traded a $100 bill with a serial number comprising eight 8s for a Honda SH motorbike worth more than VND100 million. He had spent VND50 million to buy it from a family in the central Nghe An Province.

Một vài năm trước, anh đã đổi tờ 100 đô la Mỹ với số seri gồm tám số 8 để lấy một chiếc xe máy SH trị giá hơn 100 triệu đồng. Trước đó, anh đã bỏ ra 50 triệu đồng để mua tờ tiền này từ một gia đình ở tỉnh Nghệ An.

 

The Vietnam Record Organization recognized Phung Van Hung in March 2021 as "the owner of a collection of old and modern currencies with the most beautiful serial numbers in Vietnam".

 

He hopes to build a private museum to display his collection for people with similar interests to see.

 

"For the time being I'm hoping to find more rare and valuable bills to satisfy my curiosity and add to my collection. [I also want to put up] introductory videos on social media about currency bills issued in Vietnam to make people".

 

Tháng 3/2021, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công nhận Phùng Văn Hùng là “người sở hữu bộ sưu tập tiền xưa và nay với những số seri đẹp nhất Việt Nam”.

 

Anh hi vọng có thể mở được một bảo tàng của riêng mình để trưng bày bộ sưu tập cho những người có cùng đam mê thưởng thức.

 

“Trong lúc này, tôi mong sẽ tìm được thêm các tờ tiền hiếm và có giá trị để thêm vào bộ sưu tập cũng như thỏa mãn trí tò mò của mình. Tôi cũng muốn đăng lên mạng xã hội các video giới thiệu về những loại tiền đã được phát hành ở Việt Nam để mọi người cùng biết đến”.

(Source bài báo: VN Express International)

- Lưu ý: Bản dịch này không phải là bản dịch tiêu chuẩn, mọi người hãy thoải mái đưa ra những góp ý và những phiên bản của riêng mình để chúng mình cùng nhau học tập và phát triển.

⭐️Từ vựng:

astonishing (adj) /əˈstɑː.nɪ.ʃɪŋ/: đáng kinh ngạc

lucrative (adj) /ˈluː.krə.t̬ɪv/: sinh lợi

ubiquitous (adj) /juːˈbɪk.wə.t̬əs/: phổ biến

scout for (v) /skaʊt/: tìm kiếm

Xem thêm Báo song ngữ số 176

Thong ke