[BÍ KÍP NGHỀ DỊCH] “Tưởng kỳ mà hóa không kỳ” – Tựa đề báo tiếng Anh

Image 18/05/2020 11:39

Image Dịch thuật

Không có mô tả ảnh.

 

[BÍ KÍP NGHỀ DỊCH] “Tưởng kỳ mà hóa không kỳ” – Tựa đề báo tiếng Anh.

Đôi khi tựa đề báo tiếng Anh làm khó người đọc nhiều hơn cả nội dung bài báo. Ngôn ngữ báo chí có cấu trúc riêng để đảm bảo sự ngắn gọn cũng như tính cấp thiết của bài báo. Hơn nữa, đôi khi nhà báo cũng có thể sử dụng từ lóng, thuật ngữ và phương ngữ để tạo hiệu ứng giật gân.

Cách dịch ngôn ngữ báo chí, vì thế, cũng cần chú ý để dịch linh hoạt mà vẫn giữ được cái “hồn” của bài báo gốc. Trước khi đến với buổi học trải nghiệm về dịch báo chí tối nay với coach Trang Bùi thì hãy cùng tìm hiểu qua một vài đặc điểm của tựa đề báo tiếng Anh nhé!

1) Bỏ các từ hạn định: a, an, the, our, my, your, his.
VD: National football squad travels to China without major goalkeeper (VietnamNet Bridge) -> (Our/The Vietnamese) National Football Team has traveled to China without (a/its) major goalkeeper.

2) Bỏ động từ “be” và trợ động từ
VD:
Record Data Breach Reported (Washington Post) -> A breach of record data (was/has been) reported.
New policy decided by Parliament => New policy has been decided by Parliament.

3) It (is/was), They (are/were), There (was/were), people không được dùng và được hiểu ngầm.
VD: 7 die in blast -> Seven people died in the blast (explosion/ bombing).

4) Dùng thì Hiện tại đơn cho Quá khứ đơn và Hiện tại hoàn thành
VD: Kennedy collapses at Obama lunch (Newsweek) -> Kennedy collapsed at Obama’s lunch.

5) Dùng “to V” để chỉ tương lai và trách nhiệm, tính chất cấp thiết
VD:
Parliament to decide new policy tomorrow -> Parliament is going to decide new policy tomorrow.
Bush, wife and kids to leave for Texas home ranch -> President Bush, his wife and their children will leave for their home ranch in Texas.
 

Thong ke