BÁO SONG NGỮ SỐ 182: CÁCH CÁC TRANG TRẠI CHIA SẺ NGUỒN ONG HOANG DÃ

Image 17/06/2022 09:18

Image Báo song ngữ Anh - Việt

How Farms Can Share Wild Bees

Cách các trang trại chia sẻ nguồn ong hoang dã 

Farmers have long been part of the sharing economy. They might lend tractors or other heavy pieces of equipment to help neighboring farms and can be quick to offer a hand when necessary.

Now research suggests they might want to share on a much smaller scale ... with wild bees.

Đã từ lâu, người làm nông thường sẻ chia nhiều thứ với nhau. Họ sẵn lòng cho những trang trại gần nhà mượn máy cày hoặc các thiết bị nặng khác, và ngay lập tức góp sức giúp đỡ nếu cần.

Giờ đây, các nghiên cứu đề xuất rằng họ có thể thu hẹp phạm vi sẻ chia này … thông qua loài ong hoang dã.

Native bees are essential pollinators for many crops, but creating habitat for wild bees on farms uses up valuable planting space. Farmers don’t always want to dedicate land strictly for bees when their crops can be pollinated by a neighbor’s bees.

Dù loài ong bản địa là động vật thụ phấn quan trọng cho nhiều loại cây trồng, nhưng để tạo ra nơi ở cho ong rừng cần dùng đến phần đất canh tác quý giá. Người nông dân đôi khi không mấy vui lòng chia đất của họ chỉ để cho bầy ong trong khi cây trồng của họ có thể được những chú ong từ vườn hàng xóm thụ phấn.

Researchers from the University of Minnesota and the University of Vermont worked in the fields of California’s Central Valley, one of the country’s busiest agricultural areas. They analyzed crop values, land ownership patterns, and bee ecology to determine the benefits of creating bee habitats for landowners. In Yolo County, for example, crops like berries and nuts that are dependent upon bees for pollination are worth thousands of dollars per acre. Every inch of land is valuable to farmers.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Minnesota và Đại học Vermont đã tiến hành nghiên cứu trên những nông trại tại vùng thung lũng trung tâm California, một trong những vùng nông nghiệp đông đúc nhất nước Mỹ. Họ phân tích giá trị nông sản, phương thức sở hữu ruộng đất, và sinh thái ong để xác định các lợi ích mà việc tạo nơi trú ngụ cho bầy ong có thể mang đến cho chủ đất. Ví dụ như tại quận Yolo, những cây trồng như các loại dâu và hạt có giá trị hàng nghìn đô-la Mỹ mỗi mẫu vuông, phụ thuộc nhiều vào sự thụ phấn của loài ong. Mỗi tấc đất ở đây đều rất có giá trị với nông dân.

“The motivation for our specific work was to address the question: Under what circumstances is it worth it for a farmer to invest in habitat for wild bees? Related to this, do patterns of land ownership affect this calculus?” Eric Lonsdorf, lead scientist for the Natural Capital Project at the University of Minnesota’s Institute on the Environment and lead author of the study, tells Treehugger.

Ông Eric Lonsdorf, nhà khoa học trưởng của Dự án Nguồn vốn Tự nhiên tại Viện Môi trường thuộc Đại học Minnesota, đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu này, chia sẻ với Treehugger rằng: “Chúng tôi triển khai nghiên cứu này nhằm đánh giá xem khi nào thì  đầu tư vào việc tạo nơi cư trú cho ong hoang dã mới thật sự đáng giá. Bên cạnh đó, liệu các phương thức sở hữu ruộng đất có ảnh hưởng gì đến phép tính này không?”

“While society knows that bees are critical for our food supply, it is ultimately an individual farmer who decides how to manage their land. If we, as a society, are to become more sustainable, we must be able to understand the challenges of aligning individual goals and constraints with those of society. Pollination provides one example on how to address this larger question.”

“Dù chúng ta biết rằng loài ong rất quan trọng đối với nguồn cung lương thực nhưng cuối cùng chỉ có người nông dân mới có quyền quyết định sử dụng đất của họ như thế nào. Nếu muốn hướng tới phát triển bền vững, ta trước hết phải hiểu được những khó khăn trong việc cân bằng giữa những mục tiêu và hạn chế của mỗi cá nhân với xã hội. Ta có thể giải quyết câu hỏi lớn hơn này thông qua ví dụ về sự thụ phấn.” 

Source: Treehugger

Lưu ý: Bản dịch này không phải là bản dịch tiêu chuẩn, mọi người hãy thoải mái đưa ra những góp ý và những phiên bản của riêng mình để chúng mình cùng nhau học tập và phát triển.

Từ vựng:

  • tractor (noun): máy cày

  • essential (adj): quan trọng

  • pollinate (verb): thụ phấn

  • circumstance (noun): trường hợp

  • sustainable (adj): bền vững

Xem thêm Báo song ngữ số 181

Thong ke